Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Okuniew-Aronia" w Okuniewie

25 październia 2014 r. odbyło się zebranie w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego - pozostajemy w PZD.

W pierwszym terminie zebrania odnotowano frekwencję 41 osób - 10,51% (wymagane 50%).

W drugim terminie frekwencja 95 osób - 24,6% (wymagane 30%)

Poniżej tabela przedstawia statystyki w drugim terminie zebrania. Więcej informacji o zebraniu wkrótce.

Gośćmi na zebraniu byli:

Burmistrz Gminy Halinów - Adam Ciszkowski

Przewodniczący Rady Gminy Halinów - Bogdan Janczarek

Radny Gminy Halinów - Andrzej Milczarek

35 lat Ogrodu w Okuniewie

W dniu 16 sierpnia 2014 r o godz. 18 odbyły się obchody 35 - lecia Ogrodu w Okuniewie. Z tej okazji zostało zorganizowane ognisko w trakcie którego rozdano nagrody w konkursie "Wzorowa działka 2014". Obecnych było 70 - 100 osób dla których przygotowano do pieczenia kiełbaski i napoje.

Impreza zakończyła się przed zmrokiem.

Prosimy o przesyłanie zdjęcia przedstawiające historię ROD w Okuniewie oraz z ogniska. Wybrane zdjęcia zostaną umieszczone na naszej stronie

Działki uczestniczące w konkursie "Wzorowa działka 2014r"

Do konkursu zgłoszono 5 działek. Wszystkie reprezentowały wysoki poziom, ale nie obyło się bez różnego rodzaju niezgodności z regulaminem ROD - co skutkowało obniżeniem punktacji. Można było zdobyć max. 140 punktów. Wszystkie działki zgłoszone do konkursu zdobyły ponad 100 punktów.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło 16 sierpnia 2014r o godz. 18:00 podczas obchodów 35 - lecia ROD w Okuniewie.

 

I miejsce działka nr. 156 sektor B - nagroda kosiarka elektr.

II miejsce działka nr. 103 sektro B - nagroda glebogryzarka elektr.

III miejsce działka nr. 102 sektor B - nagroda podkaszarka elektr.

IV miejsce działka nr. 91 sektor A - nagroda nożyce akumulatorowe

V miejsce działka nr. 19 sektor C - nagroda nożyce akumulatorowe

Ogłoszenie wyników konkursu "Wzorowa działka 2014"
16.08.2014.swf
swf Plik [54.9 MB]
NOWA USTAWA o ROD (wejście w życie 19.01.2014r)
Ustawa o ROD z dn. 13.grudnia 2013r.pdf
Dokument PDF [619.8 KB]
Przewodnik po ustawie o ROD
Przewodnik_po ustawie_2014.pdf
Dokument PDF [193.5 KB]
Statut PZD dostosowany do nowej ustawy
Statut PZD (wykreślone artykuły).pdf
Dokument PDF [238.4 KB]

Narada prezesów ROD Delegatury Siedlce 12 sierpnia 2014r

W naradzie wzięła udział Pani Prezes OZM PZD Grażyna Franke, oraz Kierownik Delegatury Siedlce Pani Teresa Karpeta.

Na naradzie poruszano tematy związane z projektem nowego statutu. Zwrócono uwagę na konieczność bardziej szczegółowych zapisów, aby możliwie do maksimum ograniczyć interpretację poszcególnych paragrafów.

 

Prezes ROD Okuniew-Aronia zasygnalizował, że w obecnym regulaminie brak jest zapisu na temat wielkości tarasu. Zapis taki był w poprzednim regulaminie, ale w obecnym już go nie ma.

 

Następnie Prezes ROD Okuniew-Aronia zadał pytanie jaka jest możliwość przekształcenia zwykłego użytkowania naszego ogrodu w użytkowanie wieczyste.

 

Na to pytanie odpowiedziała Pani Teresa Karpeta - możliwość jest ale przy użytkowaniu wieczystym są ogromne koszty. Dla przykładu jeden ogród w okręgu mazowieckim o powiewrzchni ponad 2ha płaci rocznie za użytkowanie wieczyste ok. 60 000zł. W związku z powyższym OZM PZD nie zamierza występować o zmianę sposobu użytkowania naszego ogrodu poniważ przy powierzchni ponad 17ha koszty były by ogromne. Od 2012r po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wydaje się decyzji o bezpłatnym użytkowaniu wieczystym.

Sprawdzono koszty użytkowania wieczystego w przepisach i ustalono:

- jednorazowa opłata (15-25% wartości gruntu) w granicach 300 000 - 500 000zł

- roczna opłata (0,3-3% wartości gruntu) w granicach  6 000 - 60 000zł

I jest teraz kwestia  - kto by miał za to zapłacić ? Czy PZD, czy działklowcy ?

Wiemy już teraz, że PZD nie ma takiej woli.

Opłaty 2014 r

Jest nowa ustawa o ROD i są nowe kłopoty działkowców.   Ciąg dalszy walki działkowców - co oznacza słowo altana?

Artykuły, wyroki, stanowiska ws. altan ogrodowych - nie jest dobrze
ALTANY - 2014.rar
Skompresowany plik archiwum [302.7 KB]

Niestety nowa ustawa nie została sprecyzowana w taki sposób, aby działkowcy mogli już spać całkowicie spokojnie. Ustawa unormowała kilka spraw - ale zapomniano o wielu innych równie ważnych aspektach. Taką istotną sprawą jest precyzyjne określenie altany w regulaminie, statucie i ustawie. Nie do końca też jest jasne jak określać powierzchnię altany - jest orzeczenie sądu stwierdzające, że taras wlicza się do powierzchni altany (regulamin ROD sprzed 2014r §107 ust. 5 mówi, że taras do 12m2 nie wlicza się do powierzchni altany). Sądy jak widać różnie interpretują przepisy prawa. Jest również wyrok WSA w Poznaniu który mówi, że taras nie jest wliczany do powierzchni użytkowej - kliknij tutaj oraz kliknij tutaj

Z tego widać, że walki o ROD nie można uznać za zakończoną. Prawnicy z PZD mają jeszcze wiele pracy przed sobą. Więcej informacji na stronie - kliknij tutaj

9 sierpnia 2014r w godz. 11 - 12 w biurze ROD będą zbierne podpisy poparcia dla nowelizacji ustawy prawo budowlane i innych ustaw.

Osoby wpisujące się na listę powinny zabrać ze sobą dowód osobisty - wpisywać się mogą nie tylko działkowcy.

PROSIMY O NIE ZRYWANIE OGŁOSZEŃ ZARZĄDU Z TABLIC

W 2014r działkowcy zdecydują czy chcą należeć do Stowarzyszenia PZD - mamy czas 12 miesięcy.

Przy podejmowaniu decyzji indywidualnej i całego ogrodu działkowego o wystąpieniu z PZD trzeba zapoznać się z Ustawą o ROD, statutem i regulaminem ROD. Trzeba rozważyć wszystkie "za" i "przeciw". W ustawie jest określone jak wystąpić z PZD, ale nie ma nic na temat powrotu.

Zarząd ROD zachęca do zapoznania się z nową Ustawą o ROD z dnia 13.12.2013r.

 

Specjalne zebranie w sprawie przynależności całego ROD do PZD lub wyodrębnieniu jako stowarzyszenie odbędzie się jesienią 2014r o czym zostaną powiadomieni WSZYSCY działkowcy listami poleconymi (wymóg ustawowy). Prosimy o uaktualnienie adresów!

 

Aby zebranie było władne wyodrębnić ROD MUSI być frekwencja

I termin  - obecnych powyżej 50%      (ok.200 - głosami 101)

II termin - obecnych powyżej 3/10     (2/3 tj. ok. 120 - głosami 80)

OD LIPCA 2013 JEST NOWY NUMER KONTA W PKO SA            ------------------------------------------------------------------                     06 1240 2148 1111 0010 5185 2073

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

W związku z rosnącą liczbą nalegań działkowców na Zarząd i Prezesa aby umarzać płatności należne ROD prosimy zapoznać się z wykładnią prawną umieszczoną na stronie PZD - kliknij tutaj

Spis prądu 04 października 2014 r - następny 29,30 listopada

Ponieważ działkowcy niechętnie zgłaszają się do dokonywania spisów prądu członkowie zarządu muszą to robić i z tego powodu może być nie dochowany dokładnie termin spisu. Może on się różnić od 1 do 6 dni. 

Aktualny spis liczników w zakładce Opłaty - KLIKNIJ TUTAJ

Terminy opłat minęły 30 czerwca

(spis w zakładce "O nas - opłaty" KLIKNIJ TUTAJ)

W przypadku zauważeniu błędów prosimy o ich zgłoszenie,

Następny planowany spis 30 września 2014r 

Obecnie zgłoszono 4 działki do odstąpienia - kliknij tutaj

 

MELIORACJA

                                   ZAKOŃCZONO BUDOWĘ ROWU


18 LISTOPADA 2013R POPŁYNĘŁA WODA Z NASZEGO STAWU DO RZEKI

 ROZPOCZĘŁO SIĘ ODWADNIANIE GRUNTÓW ROD I PRZYLEGŁYCH PÓL

 

Tak było w latach ubiegłych i nie powinno się powtórzyć

#####################################################

Dla przypomnienia treść uchwały Walnego Zebrania 2013r
Uchwała 17-2013_wjazd i parkowanie.
Plik [16.5 KB]

Palenie ognisk na działkach. Przed tą czynnością proszę się zapoznać z wytycznymi KR PZD

.

.

Nie użytkujesz działki zgodnie z regulaminem ROD lub nie wnosisz obowiązkowych opłat - musisz się liczyć z konsekwencjami określonymi w § 36 Statutu PZD

W dalszym ciągu są działkowcy którzy zalegają z opłatami. Przygotowywane są projekty uchwał na walne zebranie aby zlikwidować ten problem lub przynajmniej go znacznie ograniczyć. Brak systematycznych wpłat nie pozwala na planowe wykonywanie zadań zapisanych w preliminarzu.

Przyszly dzialkowiec musi bezwzglgdnie odbyć szkolenie. Odpowiedż Prezesa KR PZD na nasze zapytanie.

Podstawowe druki używane w PZD znajdują się do pobrania w zakładce Regulamin ROD 

ZARZĄD ROD upomina działkowców aby przed budową obiektów na działce konsultowali się z zarządem w celu uniknięcia konfliktu z zapisami Regulaminu ROD, Statutu i Prawa Budowlanego.

BUDOWA, ROZBUDOWA ALTANY
budowa_rozbudowa_altany.pdf
Dokument PDF [1.6 MB]

Przed budową, rozbudową i innymi działaniami na działce Zarząd ROD proponuje aby działkowicz zapoznał się z odpowiednimi przepisami, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

Masz uschnięte drzewo na działce lub zagrażające bezpieczeństwu - możesz uzyskać zezwolenie od gminy na jego bezpłatne wycięcie.

Informacji na ten temat szukaj tutaj: Warto wiedzieć

Chcesz aby wszyscy poznali Twoje zdanie na jakiś temat?

Wpisz to na naszej stronie Komentarze

   Ta zakładka jest w budowie. Tutaj będziemy zamieszczali aktualności z życia naszego ROD - teraz piszemy o sektorze C, a o tym co wydarzyło się w naszym ogrodzie dowiecie się Państwo w zakładce - wydarzenia.

   Apel PZD kliknij tutaj: PZD

O legalizacji stawu i inspekcji Powiatowego Nadzoru Budowlanego oraz ważne informacje o MELIORACJI czytaj:tutaj

 

Aktualności

Jest catering na telefon z darmową dostawą do Okuniewa tel.730 647 857 

Ustawa śmieciowa

Zarząd ROD ustalił na podstawie rozmowy z burmistrzem Halinowa, że działkowcy nie będą objęci wywozem śmieci przez gminę, ponieważ działkowcy nie są mieszkańcami gminy.

Oznacza to, że w dalszym ciągu bedą podstawiane kontenery na śmieci zgodnie z wcześniej podpisaną umową. 

 

  Historia - ta strona czeka na Państwa zdjęcia i wspomnienia

z 30 letniej historii ROD.  Pierwsze ogrody działkowe w Warszawie

powstały w 1902 r. Do 1945 roku było już ich 15. 

Decyzja - pozwolenie wodnoprawne
Decyzja 25.09.2013r-3.doc
Dokument Microsoft Word [2.3 MB]
Decyzja na wycięcie drzew
Decyzja - wycięcie drzew 18.10.13r.pdf
Dokument PDF [704.4 KB]
Przebieg budowanego rowu
Przepusty (wjazdy na działki budowlane) A - G
Plan urządzenia wodnego 001.jpg
Plik JPG [584.4 KB]
Wysokości gruntu na terenie ROD
Plan -wysokości gruntu.jpg
Plik JPG [374.5 KB]
Adres oficjalny ________________ Adres do korespondencji
Rodzinny Ogród Działkowy   Rodzinny Ogród Działkowy
"Okuniew-Aronia"   "Okuniew-Aronia"
ul. Działkowa b/n   ul. Samolotowa 2 m 6
05-079 Okuniew   03-984 Warszawa

rod.aronia@gmail.com 

lub

formularz kontaktowy